Latin

Az orvosi latin és görög nyelv nem hiába része az egészségtudományok oktatásának annak kezdetei óta, és ez aligha változhat meg. A német tradíciójú orvosképzésben és egészségügyi gyakorlatban mai napig közvetlenül a latin terminusok dominálnak, míg az angolszász tradícióban a jövevényszavaknak köszönhetően fejtik ki hatásukat. Ha meg akarjuk érteni, hogy a lábszárcsont miért ’tibia’ a legtöbb neylven, akkor nem tehetünk mást, mint megvizsgáljuk a klasszikus nyelvek hagyományát, hatását, szerepét a mai modern orvosi nyelvekben és igyekszünk elsajátítani ezt készségszinten. Erre szolgál a Latin alapú orvosi terminológia két féléves kurzusa. A tantrágy célja, hogy a hallgató elsajátítsa az egészségtudományok tanulásához szükséges latin nyelvi hátteret, továbbá, hogy megismerkedjen a latin és a görög nyelvhez köthető szaknyelvi terminológiával. A kurzus teljesítésével a hallgató megismeri a latin nyelvi alapfogalmakat, valamint tanulmányozza az orvosi szakkifejezések és szövegtípusok különböző csoportjait (orvosi jelentéseket, recepteket, anatómiai neveket, betegségek és eljárások neveit). A kurzus elvégzését követően a hallgató képessé válik az orvostudományban használt latin nyelvű szövegek és szakkifejezések fordítására és alkotására.