Profex Vizsgadíjak
A (szóbeli) B (írásbeli) C (komplex)
ALAPFOK 8.800 Ft 12.100 Ft 20.900 Ft
KÖZÉPFOK 12.600 Ft 16.400 Ft 29.000 Ft
FELSŐFOK 15.900 Ft 18.100 Ft 34.000 Ft

PROFEX vizsgadíj befizetés banki utalással
Az utaláshoz szükséges adatok (a vizsgadíjat a Vizsgaközpont és a Vizsgahely közt felezve kérjük utalni):

  PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
 • Címe: H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
 • ADÓSZÁM: 19308681-2-02
 • PTE OKTATÁSI SZÁMLASZÁMA: 11731001-23135378-00000000

  Átutalással történő fizetés esetén a KÖZLEMÉNYBE legyen szíves beírni: ÁOK Profex
  Nyelvvizsgadíj 150007 - Vizsgázó neve, címe

  a másik felét pedig az SZTE (szegedi vizsgahely) számlaszámára, címére szíveskedjen utalni:
  SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
 • 6720 SZEGED, DUGONICS TÉR 13.
 • BANKSZÁMLASZÁM: 10028007-00282802-00000000
Átutalással történő fizetés esetén a KÖZLEMÉNYBE legyen szíves beírni: ÁOK Profex Nyelvvizsgadíj 5S114 - Vizsgázó neve, címe

Az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásról ITT tud tájékozódni.

 • A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017 es kormányrendelet szerint a 35. életévét be nem töltött, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)
 • A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges.
Fontos! A befizetési igazolást csak abban az esetben tudjuk a vizsgázó nevére kiállítani, ha csekk/utalás közlemény rovatában a vizsgázó neve feltüntetésre kerül.